Numer ogłoszenia: 392160 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189953 - 2013 data 18.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, fax. 74 6414404.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: