2.1 Ogłoszenia ex ante

2013.10.24 Ogłoszenie 223695-2013 Wałbrzych: Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych - zadanie III