1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2017.02.03 Ogłoszenie 19596 - 2017 Wałbrzych: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Pełcznicą w Wałbrzychu"