1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2017.03.31 Ogłoszenie 55863 - 2017 Wałbrzych: "Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych"