2017.09.14 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w Dz.U.U.E.