1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2017.12.22 Ogłoszenie 635989-N-2017 Techniczne utrzymanie, konserwacja przystanków autobusowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie tabliczek i rozkładów jazdy na przystankach położonych na terenie gmin z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego