1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2018.02.15 Ogłoszenie 518753-N-2018 Dostawa kwiatów celem ukwiecenia miasta Wałbrzycha, pielęgnacja kwiatów w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha oraz uzupełnienie zadrzewienia w 2018 roku - zadanie I