1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2018.03.15 Ogłoszenie 532091-N-2018 Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Wałbrzych