2018.05.18 Informacja o unieważnieniu postępowania