1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2018.07.30 Ogłoszenie 596552-N-2018 Remont drogi krajowej nr 35 - ul. Wałbrzyska na odcinku około 500m od granicy miasta (skrzyżowanie z drogą powiatową kier. Rybnica Leśna) do wysokości budynku przy ul. Wałbrzyska 45A