2018.08.04 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ - zmiana terminu składania ofert