2019.02.06 Ogłoszenie 511022-N-2019 treść + załączniki