1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2019.03.11 Ogłoszenie 523824-N-2019 Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankach położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego