1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2019.03.11 Ogłoszenie 523903-N-2019 Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym