1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2019.03.15 Ogłoszenie 526052-N-2019 Transport odpadów o kodach 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 200202 pochodzących z rozbiórek obiektów stanowiących własność Gminy Wałbrzych