2019.03.19 Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu