1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2019.05.24 Ogłoszenie 552095-N-2019 Pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"