3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro