3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku

2017.07.28 Ogłoszenie DR.411.01/EA.01.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie: "Ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławska w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną", w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha"

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał1_oferta_edyt.doc
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 37 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał2_doświadczenie_edyt.doc
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 29 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał3_personel_edyt.doc
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 35 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał4_wzór Umowy_projekt.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał5_wzór Umowy_NA.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał6_Opis PZ.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 989 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ZAŁĄCZNIK_Analiza porealizacyjna.rar
  Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 41 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:29:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-07-28 15:27:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku unieważnienie zapytania.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 708 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2017-08-08 16:07:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki