1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2017.08.21 Ogłoszenie 2017/S 158-326635 "Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej w Wałbrzychu" - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej od km 0+030,91 do km 0+117,10 w Wałbrzychu", "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Wałbrzychu" i "Przebudowa skrzyżowania ulic Świdnickiej - 11 Listopada - Strzegomskiej - Noworudzkiej w Wałbrzychu w zakresie budowy ścieki rowerowej" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki