3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku

2018.06.18 Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie: Ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławska w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha".

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał 1_oferta.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 73 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał 2_doświadczenie.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 81 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał 3_personel.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 75 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał 4_opis przedmiotu zamówienia.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał 5_umowa nadzór autorski.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zał 6_umowa projekt.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załączniki do zapytania ofertowego.rar
  Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 44 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:59:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załączniki nr 1_2_3 do edycji.rar
  Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 19 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:59:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Pietrzkiewicz Lesław
  (2018-06-18 12:47:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku unieważnienie zapytania ofertowego.pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 702 KB
  Wytworzył:
  Krzysztof Gromadzki
  Udostępnił:
  Gąsiorek Jacek
  (2018-06-28 15:11:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki