1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2018.09.06 Ogłoszenie 613964-N-2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) /decyzji pozwolenia na budowę /zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Moniuszki w Wałbrzychu na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (włącznie) wraz z rozbudową skrzyżowania o sygnalizację świetlną"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki