1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2018.10.22 Ogłoszenie 639296-N-2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Moniuszki i Sikorskiego w Wałbrzychu wraz z budową sygnalizacji świetlnej"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki