1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2018.12.05 Ogłoszenie 658057 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. UZDATNIANIE PODŁOŻA DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250" określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w marcu 2018 r. przez EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Korfantego 125 A, 40-156 Katowice (Etap I)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki