3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku

2019.03.19 Ogłoszenie DU.64.3.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. "Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki