3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku

2019.08.08 Ogłoszenie DU.64.9.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przedmiaru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektu gminnego - budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 7A (działka nr 181/7, obręb 20 Stary Zdrój)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki