3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku

2019.12.10 Ogłoszenie DU/64/16/2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przedmiaru robót rozbiórek obiektów gminnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki