Oświadczenia majątkowe

 

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji - oraz pracowników wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Wałbrzycha.


Oświadczenia majątkowe:

 
  • 2011 rok

Andrzej Piękny - Dyrektor

Andrzej Piękny, kwiecień 2011

Andrzej Piękny,lipiec 2011

Andrzej Piękny,sierpień 2011

Anna Porada (decyzje administracyjne) 

Anna Porada, kwiecień 2011

Anna Porada,sierpień 2011

Anna Porada,sierpień 2011 II

Anna Porada,styczeń 2012

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 ze zm.)

 


Rejestr Korzyści:

Rejestr Korzyści prowadzony jest przez Państwową Komisję Wyborczą - http://www.pkw.gov.pl/rk/index.jsp

 

Podstawa prawna:

art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz.1228)

 

 


 Wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 452/09 z 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=2603&idmp=132&r=o

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzych nr 89/09 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Wałbrzych - http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1841&idmp=104&r=o

 

 

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-11-16 13:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Gąsiorek Jacek
(2021-07-22 11:19:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki