rejestry - wykaz

Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zgodnie z przedmiotem działalności prowadzi następujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 2. Rejestr Zamówień Publicznych.
 3. Ewidencja opłat dodatkowych za jazdę bez biletu (zbiór danych osobowych - nr zgłoszenia 004186/2008, nr księgi 086994 w rejestrze GIODO - http://egiodo.giodo.gov.pl). .
 4. Ewidencja opłat dodatkowych za parkowanie na płatnych miejscach parkingowych (zbiór danych osobowych - nr zgłoszenia 004187/2008, nr księgi 085200 w rejestrze GIODO - http://egiodo.giodo.gov.pl).
 5. Ewidencja szkód osobowych i komunikacyjnych.
 6. Rejetr potoków pasażerskich.
 7. Rejestr sprzedanych biletów komunikacji miejskiej.
 8. Rejestr umów.
 9. Rejestr faktur.
 10. Rejestr środków trwałych.
 11. Rejestr zawiadomień, kar i upomnień, sprzedanych abonamentów i biletów parkingowych, służący do zarządzania strefami płatnego parkowania.
 12. Rejestr obiektów inżynierskich - mosty, kładki i wiadukty - znajdujących się z zarządzie ZDiK.
 13. Ewidencja dróg gminnych i wewnętrznych.
 14. Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego.
 15. Rejestr kontroli zewnętrznych.
 16. Rejestr kontroli wewnętrznych.
 17. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 18. Rejestr cofniętych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 19. Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 20. Rejestr pełnomocnictw Dyrektora ZDiK .
 21. Rejestr upoważnień Dyrektora ZDiK .
 22. Rejestr zarządzeń Dyrektora ZDiK.
 23. Rejestr dyspozycji Dyrektora ZDiK.
 24. Rejestr skarg i wniosków.

Zarząd Dróg i Komunikacji prowadzi archiwum zakładowe w siedzibie ZDiK. Dane i informacje zawarte w archiwum są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dane oraz informacje zawarte w powyższych rejestrach są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki