Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce

Jak skonfigurować program Internet Explorer do otwierania dokumentów pakietu MS Office w odpowiednich programach pakietu MS Office zamiast w przeglądarce

 1. Metoda

Aby skonfigurować program Internet Explorer do otwierania plików pakietu Office w odpowiednich programach pakietu Office za pomocą narzędzia Opcje folderów:

 1. Kliknij pozycję Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia (lub menu Widok) kliknij polecenie Opcje folderów (lub polecenie Opcje).
 3. Kliknij kartę Typy plików.
 4. Na liście Zarejestrowane typy plików kliknij konkretny typ dokumentu pakietu Office (np. Arkusz programu Microsoft Excel), a następnie kliknij przycisk Zaawansowane (lub przycisk Edytuj).
 5. W oknie dialogowym Edytowanie typu pliku wyczyść kliknięciem pole wyboru Przeglądaj w tym samym oknie (lub pole wyboru Otwórz dokumenty sieci Web w miejscu).
 6. Kliknij przycisk OK.

2. Metoda

 

 

 

Edytowanie rejestru systemu Windows

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności.
Aby skonfigurować program Internet Explorer do otwierania plików pakietu Office w odpowiednich programach pakietu Office, edytując rejestr systemu Windows, należy ustawić dla wartości DWORD BrowserFlags właściwą wartość dla danego typu dokumentów. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
 3. Odszukaj podklucz rejestru dla konkretnego typu dokumentów pakietu Office. W poniższej tabeli wymieniono podklucze rejestru odpowiadające kilku popularnym typom dokumentów pakietu Office.Aby odszukać podklucz odpowiadający typowi dokumentów, którego nie ma w tej tabeli, należy odszukać podklucz rozszerzenia skojarzonego z typem dokumentu. Wartość „(Domyślna)” tego podklucza zawiera nazwę podklucza tego typu dokumentu. Na przykład rozszerzenie xls jest skojarzone z arkuszami programu Excel. W podkluczu .xls wartość „(Domyślna)” zawiera ciąg „Excel.Sheet.5”. Podklucz typu dokumentu Arkusz programu Microsoft Excel jest następujący:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.5
 4. Po zidentyfikowaniu podklucza konkretnego typu dokumentów pakietu Office wykonaj następujące czynności:
  1. Jeśli dokument pakietu Office to dokument programu Microsoft Office Excel, do wszystkich podkluczy programu Microsoft Office Excel z wyjątkiem podklucza Excel.Sheet.5 dodaj następującą wartość:
   Nazwa wartości: BrowserFlags
   Typ danych: REG_DWORD
   Wartość: 8

   Do podklucza Excel.Sheet.5 dodaj następującą wartość:
   Nazwa wartości: BrowserFlags
   Typ danych: REG_DWORD
   Wartość: 9

  2. Jeśli dokument pakietu Office to dokument programu Microsoft Office Word albo dokument RTF, do wszystkich podkluczy programu Microsoft Office Word z wyjątkiem podkluczy Word.Document.12, Word.DocumentMacroEnabled.12 i Word.RTF.8 dodaj następującą wartość:
   Nazwa wartości: BrowserFlags
   Typ danych: REG_DWORD
   Wartość: 8
   Do podkluczy Word.Document.12, Word.DocumentMacroEnabled.12 i Word.RTF.8 dodaj następującą wartość:
   Nazwa wartości: BrowserFlags
   Typ danych: REG_DWORD
   Wartość: 44 (dziesiętna)
  3. Jeśli dokument pakietu Office to dokument programu Microsoft Office PowerPoint, do wszystkich podkluczy programu Microsoft Office PowerPoint z wyjątkiem podkluczy PowerPoint.SlideShow.12 i PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12 dodaj następującą wartość:
   Nazwa wartości: BrowserFlags
   Typ danych: REG_DWORD
   Wartość: 10 (dziesiętna)
   Jeśli wartość BrowerFlags istnieje w podkluczach PowerPoint.SlideShow.12 i PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12, usuń ją.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru
Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki