2011.09.05 Ogłoszenie 235601 - 2011 Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na publicznych drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha na osiedlach Książ, część Szczawienka, część Piaskowej Góry, Podzamcze, Biały Kamień, Konradów, część Starego Zdroju, Sobięcin, część Śródmieścia, Gaj, Glinik Nowy.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki