☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

staż pracy w służbie bhp wymagany by być Starszym inspektorem bhp


http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07069309.htm


WYKONUJĘ ZADANIA SŁUŻBY BHP U PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO PIĘĆDZIESIĘCIU PRACOWNIKÓW JAKO PRACOWNIK ZATRUDNIONY PRZY INNEJ PRACY (ART. 23711 § 1 ZDANIE PIERWSZE KODEKSU PRACY). CZY TO ZATRUDNIENIE LICZY MI SIĘ DO STAŻU PRACY W SŁUŻBIE BHP?

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Natomiast art.  23711 § 1 zdanie pierwsze kodeksu pracy stanowi: pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Należy zatem stwierdzić, że w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników nie tworzy się służby bhp - nie można zatem, wykonując zadania służby bhp u takiego pracodawcy, nabyć stażu pracy w służbie bhp, o którym mowa w rozporządzeniu RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętać należy bowiem, że w świetle definicji zawartej w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4.
2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. [...] Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2.

Wytworzył:
www.pip.gov.pl
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2012-02-29 10:40:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka adm. systemu Robert
(2012-02-29 10:47:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 0