Wykaz wg kategorii

 1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - dotyczy: Każdy
 2. Odwołania i zażalenia - dotyczy: Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna
 3. Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów - dotyczy: Konsumenci
 4. Uzgodnienie lokalizacji reklamy - dotyczy: Obywatele
 5. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi - dotyczy: Osoby fizyczne i osoby prawne
 6. Zajmowanie pasa drogowego - dotyczy: Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
  I. prowadzenie robót w pasie drogowym;
  II. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  III. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  IV. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt I - III.
 7. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu - dotyczy: Osób i instytucji zamierzających ustalić miejsce wjazdu/wyjazdu do posesji
 8. Zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - dotyczy: Instytucji zamierzających umieścić urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 9. Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym - dotyczy: Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym
 10. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - dotyczy: Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy, w stopniu dopuszczalnym dla ruchu drogowego w celu wykonania prac dla których zajęcie to jest niezbędne
 11. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - dotyczy: Instytucji zamierzających umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 12. Zmiana organizacji ruchu - dotyczy: Obywatele
 13. Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej - dotyczy: Byli pracownicy Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

 

 

Wytworzył:
Maciej Wize
(2012-11-03)
Udostępnił:
Wize Maciej
(2012-11-03 16:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wize adm. systemu Maciej
(2012-11-03 18:10:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki