2017.10.20 Ogłoszenie - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"

3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku