2017.11.10 Ogłoszenie - Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie inżyniera kontraktu - Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej 35

3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku