2018.10.31 Ogłoszenie 1126179 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Uzdatnianie podłoża dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250"

3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku