2. Raport z konsultacji - zgłaszanie uwag i wniosków