2019.08.23 Ogłoszenie ZDW/064/11/2019 Wykonanie map do celów projektowych w związku z realizacją zadania pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"

3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku