kontakt faks

Numer faksu w sekretariacie ZDKiUM Wałbrzych

74 641-44-04

 

W przypadku nadesłania do ZDKiUM Wałbrzych korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska), adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa opinia i zostanie wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-10-21 10:11:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-10-21 10:11:38)