wykaz - formularze i dokumenty elektroniczne XML

 

Niniejsze usługi umożliwiają złożenie wniosku do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu i wydanie przez ten organ decyzji w sprawie.
Do wypełnionego formularza stanowiącego pismo przewodnie należy dołączyć:

  1. wymagane, będące w posiadaniu Wnioskodawcy urzędowe dokumenty elektroniczne (zaświadczenia, decyzje, zezwolenia itp podpisane elektronicznie przez urzędników)
  2. oraz opcjonalnie właściwy wypełniony Wniosek, których wykaz dostępny jest pod adresem: Dostępne usługi

Dołączenie plików stanowiących postać elektroniczną urzędowych dokumentów papierowych zamiast urzędowych dokumentów elektronicznych będzie traktowane jako brak formalny i Wnioskodawca będzie wzywany do usunięcia tych braków poprzez okazanie oryginalnych dokumentów.

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Wize Maciej
(2012-11-03 16:20:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wize Maciej
(2012-11-05 16:08:56)