O Jednostce

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu jest jednostką budżetową Gminy Wałbrzych.

Realizuje zadania własne Gminy Wałbrzych wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie ujętym w Statucie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu.

Organem sprawującym nadzór nad ZDKiUM Wałbrzych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: