☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
7/1. Zarządzenia Nr 7/1/2020 z dnia 13.03.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 27.01.2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 18:03:56 UTWORZENIE
7/A. Zarządzenie Nr 7/A z dnia 17.03.2020r. w sprawie powołania zespołu osób, o którym mowa w art. 20a ustawy -Prawo Zamówień Publicznych. element menu 2021-09-16 18:00:23 UTWORZENIE
8. Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 24.01.2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „ Wykonywanie rysunków zamiennych…” element menu 2021-09-16 17:59:24 UTWORZENIE
8/A. Zarządzenie Nr 8/A z dnia 27.03.2020 r. w sprawie powołania zespołu osób, o którym mowa w art.20a ustawy -Prawo Zamówień Publicznych (do nadzoru prawidłowego wykonania zamówienia publicznego dla zadania pn: „wykonywanie rysunków zamiennych...w ramach nadzoru autorskiego dla zadania pn: „Budowa obwodnicy…”) element menu 2021-09-16 17:58:28 UTWORZENIE
9. Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej…” element menu 2021-09-16 17:56:21 UTWORZENIE
10. Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. doraźnej komi-sji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych…” element menu 2021-09-16 17:55:10 UTWORZENIE
10/1. Zarządzenia Nr 10/1/2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 29.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:54:18 UTWORZENIE
11. Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „ Pełnienie funk-cji inwestora zastępczego w zadaniu inwestycyjnym „ Budowa doświetlaczy...” element menu 2021-09-16 17:53:01 UTWORZENIE
11/1. Zarządzenie Nr 11/1/2020 z dnia 17.02.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 03.02.2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:51:43 UTWORZENIE
12. Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. element menu 2021-09-16 17:49:42 UTWORZENIE
12/1. Zarządzenie Nr 12/1/2020 z dnia 11.02.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu o udziele-nie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. element menu 2021-09-16 17:48:50 UTWORZENIE
13. Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 07.02.2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35-ul. Wrocławska w Wałbrzychu”. element menu 2021-09-16 17:47:50 UTWORZENIE
14. Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 11.02.2020 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko Inspektora w Dziale Finansowym. element menu 2021-09-16 17:46:45 UTWORZENIE
15. Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 12.02.2020 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbycie służby przygotowawczej w ZDKiUM przez Panią Agnieszkę Wyszowską . element menu 2021-09-16 17:45:51 UTWORZENIE
16. Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 12.02.2020 r w sprawie powołania Komisji w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. element menu 2021-09-16 17:45:15 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 240689