☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
17. Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Prace konserwacyjne (utrzymaniowe i naprawy cząstkowe elementów) obiektów inżynierskich powiatowych oraz gminnych i wewnętrznych Gminy Wałbrzych”. element menu 2021-09-16 17:44:08 UTWORZENIE
18. Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w ZDKiUM w Wałbrzychu. element menu 2021-09-16 17:41:40 UTWORZENIE
19. Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki i postępowania etycznego pracowników ZDKiUM w Wałbrzychu. element menu 2021-09-16 17:40:22 UTWORZENIE
21. Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw somooceny ryzyk nadużyć finansowych. element menu 2021-09-16 17:39:11 UTWORZENIE
22. Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 25.02.2020 r. dyrektora ZDKiUM w sprawie sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznice”. element menu 2021-09-16 17:38:15 UTWORZENIE
22/1. Zarządzenie Nr 22/1/2020 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:37:11 UTWORZENIE
22/2. Zarządzenie Nr 22/2/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:36:13 UTWORZENIE
22/3. Zarządzenie Nr 22/3/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 25 lutego 2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:35:18 UTWORZENIE
23. Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 03 marca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w sprawie upoważnienia Pani Marii Karkosz do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. element menu 2021-09-16 17:34:11 UTWORZENIE
24. Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 04 marca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej, doraźnej do przeprowadzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie-nia publicznego dla zamówienia pn: „Budowa ekranów akustycznych dla odcinka ul. Wrocławskiej…” element menu 2021-09-16 17:33:16 UTWORZENIE
24/1. Zarządzenie Nr 24/1/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:31:59 UTWORZENIE
24/2. Zarządzenie Nr 24/2/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:30:52 UTWORZENIE
25. Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 4 marca 2020 r. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników magazynu w ZDKiUM w Wałbrzychu. element menu 2021-09-16 17:29:39 UTWORZENIE
26. Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 04.03.2020 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko Inspektora w Dziale Drogowym. element menu 2021-09-16 17:28:37 UTWORZENIE
27. Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 04 marca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej, doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Rozbiórka budynków gminnych”. element menu 2021-09-16 17:27:44 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 240689