Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
32/2024 Zarządzenie nr 32/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 08.05.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej element menu 2024-05-14 12:42:49 UTWORZENIE
35/2024 Zarządzenie nr 35/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 13.05.2024 w sprawie powołania komisji przetargowej element menu 2024-05-14 09:17:32 UTWORZENIE
34/2024 Zarządzenie nr 34/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 10.05.2024 w sprawie powołania komisji przetargowej element menu 2024-05-14 09:16:52 UTWORZENIE
Redakcja Biuletynu element menu 2024-05-10 09:39:15 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa element menu 2024-05-10 08:47:22 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu jednostki element menu 2024-05-10 08:46:24 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat element menu 2024-05-10 08:45:20 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat element menu 2024-05-10 08:44:41 UTWORZENIE
Bilans element menu 2024-05-10 08:43:09 UTWORZENIE
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 element menu 2024-05-10 08:41:23 UTWORZENIE
33/2024 Zarządzenie nr 33/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 09.05.2024 w sprawie powołania komisji przetargowej element menu 2024-05-09 15:24:36 UTWORZENIE
31/2024 Zarządzenie nr 31/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 02.05.2024 w sprawie ustalenia zasad pobierania i rozliczania przez sprzedawców biletów i kasjerów biletów jednorazowych- czasowych ..." element menu 2024-05-09 15:23:58 UTWORZENIE
30/2024 Zarządzenie nr 30/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 29.04.2024 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZDKiUM w Wałbrzychu element menu 2024-05-09 15:23:16 UTWORZENIE
29/2024 Zarządzenie nr 29/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 29.04.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie planu etatyzacji w ZDKiUM w Wałbrzychu element menu 2024-05-09 15:22:44 MODYFIKACJA
29/2024 Zarządzenie nr 29/2024 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 29.04.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie planu etatyzacji w ZDKiUM w Wałbrzychu element menu 2024-05-09 14:52:24 UTWORZENIE