Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zapytanie ofertowe element menu 2011-08-09 10:37:45 USUNIĘCIE
Ogłoszenie o wyborze oferty (treść) element menu 2011-08-09 10:37:37 USUNIĘCIE
RO-411/07/SAGOP/2010/EC opublikowanie ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa element menu 2011-08-09 10:37:19 USUNIĘCIE
formularz oferty RO-411/07/SAGOP/2010/EC - treść (*.doc) element menu 2011-08-09 10:37:05 USUNIĘCIE
zapytanie ofertowe RO-411/07/SAGOP/2010/EC - treść element menu 2011-08-09 10:36:59 USUNIĘCIE
wybór oferty RO-411_07_SAGOP_2010_EC - treść element menu 2011-08-09 10:36:52 USUNIĘCIE
ZDiK-411.DI/11listopada/08KG/2010 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. 'Wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą' element menu 2011-08-09 10:36:25 USUNIĘCIE
Ogłoszenie element menu 2011-08-09 10:36:17 USUNIĘCIE
Ogłoszenie wyboru element menu 2011-08-09 10:24:32 USUNIĘCIE
ZDiK- 411.DI/KD.WROC/01KG/2010 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oraz budowa kanału deszczowego w rejonie ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu element menu 2011-08-09 10:24:22 USUNIĘCIE
Zapytanie ofertowe element menu 2011-08-09 10:24:15 USUNIĘCIE
Ogłoszenie wyników wyboru element menu 2011-08-09 10:24:09 USUNIĘCIE
ZDiK-411.DI/11listopada/01IM/2010 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót instalacyjnych i drogowych w ul.11 Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Starą element menu 2011-08-09 10:23:49 USUNIĘCIE
Rys.3 Mapa sytuacyjna element menu 2011-08-09 10:23:42 USUNIĘCIE
Rys.2 Mapa sytuacyjna element menu 2011-08-09 10:23:34 USUNIĘCIE