Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Rys.1 Mapa sytuacyjna element menu 2011-08-09 10:23:28 USUNIĘCIE
Ogłoszenie i załączniki element menu 2011-08-09 10:23:23 USUNIĘCIE
Ogłoszenie wyników element menu 2011-08-09 10:23:17 USUNIĘCIE
DU/64/1/2010/MJ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu oświetlenia ulicznego w ul. 11-Listopada w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą element menu 2011-08-09 10:22:48 USUNIĘCIE
Doświadczenie Wykonawcy element menu 2011-08-09 10:22:12 USUNIĘCIE
Umowa element menu 2011-08-09 10:22:05 USUNIĘCIE
Oferta element menu 2011-08-09 10:21:58 USUNIĘCIE
Zapytanie ofertowe element menu 2011-08-09 10:21:51 USUNIĘCIE
Ogłoszenie wyników wyboru element menu 2011-08-09 10:21:44 USUNIĘCIE
DI.411/SAGOP/prom-1/2009 Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa element menu 2011-08-09 10:21:33 USUNIĘCIE
Zapytanie ofertowe element menu 2011-08-09 10:21:27 USUNIĘCIE
Wybór oferty (15.01.2010) element menu 2011-08-09 10:21:21 USUNIĘCIE
ZDiK-411.RO.DI/02/SKM/2010/IŁ Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz obsługę procedur przetargowych wraz z wyłonieniem Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu dla zadania 'Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki, Moniuszki' element menu 2011-08-09 10:21:11 USUNIĘCIE
Umowa element menu 2011-08-09 10:21:00 USUNIĘCIE
Doświadczenie element menu 2011-08-09 10:20:52 USUNIĘCIE