Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie DO/64/1/2011 (treść) + załączniki element menu 2011-08-08 14:29:57 USUNIĘCIE
WYBÓR OFERTY dot DO/64/1/2011 (postać) element menu 2011-08-08 14:29:51 USUNIĘCIE
WYBÓR OFERTY dot DO/64/2/2011 (postać) element menu 2011-08-08 14:29:36 USUNIĘCIE
Ogłoszenie DO/64/2/2011 (treść) + załączniki element menu 2011-08-08 14:29:29 USUNIĘCIE
2011.07.14 Ogłoszenie DU/64/4/2011/MJ Demontaż opraw oświetleniowych z ul. Uczniowskiej na odcinku od Toyoty do drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Pogorzała oraz wymiana opraw oświetleniowych na Al. Podwale po stronie zabudowanej z wykorzystaniem zdemontowanych opraw z ul. Uczniowskiej wraz z malowaniem słupów do wysokości 2 m od ziemi element menu 2011-08-08 14:29:18 USUNIĘCIE
Ogłoszenie DU/64/4/2011/MJ (treść) + załączniki element menu 2011-08-08 14:29:11 USUNIĘCIE
WYBÓR OFERTY (treść) dot. DU/64/4/2011/MJ element menu 2011-08-08 14:29:05 USUNIĘCIE
2011.05.31 Ogłoszenie ZDiK-411.RO.DI/O2/ZPL/2011/KG Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkanców element menu 2011-08-08 14:28:55 USUNIĘCIE
fotografia panela ogrodzeniowego dot. ZDiK-411.RO.DI/O2/ZPL/2011/KG element menu 2011-08-08 14:28:49 USUNIĘCIE
korekta oczywistej pomylki - termin otwarcia ofert dot. ZDiK-411.RO.DI/O2/ZPL/2011/KG (postać) element menu 2011-08-08 14:28:42 USUNIĘCIE
Ogłoszenie ZDiK-411.RO.DI/O2/ZPL/2011/KG (postać) + załączniki element menu 2011-08-08 14:28:35 USUNIĘCIE
WYBÓR OFERTY dot. ZDiK-411.RO.DI/O2/ZPL/2011/KG element menu 2011-08-08 14:28:30 USUNIĘCIE
2011.05.19 Ogłoszenie DU/64/3/2011/MJ Przegląd kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha ok. 980 mb (m. in. ul. Wyszyńskiego i ul. Krótkiej) element menu 2011-08-08 14:28:20 USUNIĘCIE
Ogłoszenie DU/64/3/2011/MJ + załączniki element menu 2011-08-08 14:28:14 USUNIĘCIE
WYBÓR OFERTY dot. DU/64/3/2011 - treść element menu 2011-08-08 14:28:05 USUNIĘCIE