☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
27/1. Zarządzenie 27/1/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu dotyczące powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:26:44 UTWORZENIE
27/2. Zarządzenie 27/22020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu dotyczące powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:25:46 UTWORZENIE
28. Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora ZDKiUM uchylające zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora ZDKiUM z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie powołania Zespołu do spraw samooceny ryzyk nadużyć finansowych. element menu 2021-09-16 17:23:51 UTWORZENIE
29. Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora ZDKiUM z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych. element menu 2021-09-16 17:22:31 UTWORZENIE
29/1. Zarządzenie Nr 29/1/2020 Dyrektora ZDKiUM z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 18 marca 2019r. W sprawie wprowadzenia w ZDKiUM systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi związanych z monitorowaniem i raportowaniem efektów redukcji emisji CO2 po modernizacji oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 85/2014/Wn-O1/OA-ES-ZI/D. element menu 2021-09-16 17:21:18 UTWORZENIE
30. Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora ZDKiUM z dnia 13.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, doraźnej do przeprowadzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Utrzymanie zieleni niskiej, występującej w pasie drogowym dróg publicz-nych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”. element menu 2021-09-16 17:20:21 UTWORZENIE
30/1. Zarządzenie Nr 30/1/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:18:36 UTWORZENIE
31/1. Zarządzenie Nr 30/1/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:17:12 UTWORZENIE
33. Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Prace konserwacyjne...” element menu 2021-09-16 17:15:54 UTWORZENIE
31. Zarządzenie 27/22020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu dotyczące powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:14:16 UTWORZENIE
33/1. Zarządzenie Nr 33/1/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 17:09:01 UTWORZENIE
34. Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankach położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zarwała porozumienie o realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego”. element menu 2021-09-16 17:07:59 UTWORZENIE
35. Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu , w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Utrzymanie zieleni niskiej występującej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta.”. element menu 2021-09-16 17:07:02 UTWORZENIE
38. Zarządzenie NR 38/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie upoważnienia pracowników ZDKiUM w Wałbrzychu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów. element menu 2021-09-16 17:05:43 UTWORZENIE
39. Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego ZDKiUM w Wałbrzychu. element menu 2021-09-16 17:04:50 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 240689