☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
40. Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2014 z dnia 12.09.2014 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie planu etatyzacji. element menu 2021-09-16 17:03:48 UTWORZENIE
41. Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu , w sprawie powoła-nia komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:„Utrzymanie zieleni niskiej występującej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w trybie przetargu nieograniczonego”. element menu 2021-09-16 17:02:52 UTWORZENIE
42. Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej, doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Rozbiórka budynków gminnych- zadanie 1 w trybie przetargu nieograniczonego”. element menu 2021-09-16 17:01:49 UTWORZENIE
43. Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej, doraźnej, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Przebudowa drogi gminnej nr 116756D-ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastruktura w ramach rewitalizacji-skumulowanie Centrum Turystyczno Sportowego Aqua Zdroju z główną ul. dzielnicy Biały Kamień tj. Andersa” w trybie przetargu nieograniczonego. element menu 2021-09-16 17:00:48 UTWORZENIE
44. Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu , w sprawie powoła-nia komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35.” element menu 2021-09-16 16:59:35 UTWORZENIE
44/1. Zarządzenie Nr 44/1/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu,w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2020 z dnia 29.04.2014 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 16:58:45 UTWORZENIE
44/2. Zarządzenie Nr 44/2/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2020 z dnia 29.04.2014 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 16:57:49 UTWORZENIE
45. Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 29.04.2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „ Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu,w ramach rewitalizacji-połączenie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego:. element menu 2021-09-16 16:56:46 UTWORZENIE
45. Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 29.04.2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „ Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu,w ramach rewitalizacji-połączenie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego:. element menu 2021-09-16 16:56:46 UTWORZENIE
45/1. Zarządzenie Nr 45/1/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2020 z dnia 29.04.2014 r. w Wałbrzychu w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 16:55:51 UTWORZENIE
46. Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 20.05.2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:”Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa Placu Konstytucji”. element menu 2021-09-16 16:54:58 UTWORZENIE
46/1. Zarządzenie Nr 46/1/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2020 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 16:54:01 UTWORZENIE
46/2. Zarządzenie Nr 46/2/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2020 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 16:53:05 UTWORZENIE
47. Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 20.05.2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn:” Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi gminnej nr 116756D” element menu 2021-09-16 16:52:04 UTWORZENIE
47.1. Zarządzenie Nr 47/1/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2020 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 16:51:07 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 240689