☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Piątek 27.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 72744
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 21478
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 11246
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 10612
5 1.1 Zapytania ofertowe 9026
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5430
7 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 4575
8 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 4562
9 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 3991
10 Aktualne rekrutacje 3587
11 1.1 Ogłoszenia o przetargach 3411
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 2995
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 2726
14 Zamówienia publiczne 1751
15 Zamówienia publiczne 1605
16 1.2 Postępowania w toku 1573
17 Dane kontaktowe 1448
18 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 1446
19 Rachunki Bankowe 1439
20 3.2 Postępowania w toku 1396
21 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1320
22 Wyniki postępowań 1287
23 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1241
24 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1216
25 Deklaracja dostępności 1157
26 Władze i funkcjonariusze publiczni 1135
27 Statut 1098
28 Regulamin Organizacyjny 1097
29 Dane rejestrowe 1009
30 Regulamin wynagradzania 995
31 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 955
32 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 939
33 Regulamin służby przygotowawczej 938
34 O Jednostce 929
35 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 927
36 BIP ZDiK Wałbrzych 908
37 Jak załatwić sprawę 903
38 1. Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych" 899
39 Wykaz 857
40 Instrukcja korzystania z BIP 848
41 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP 836
42 O siedzibie 828
43 wykaz 821
44 Regulamin naboru 818
45 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 800
46 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 786
47 Dostępność BIP 784
48 Regulamin pracy 780
49 wykaz 774
50 Pełnomocnicy Dyrektora ZDKiUM Wałbrzych 771
 
liczba odwiedzin: 72744