☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 76854
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 22667
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 12572
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 12321
5 1.1 Zapytania ofertowe 10570
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6678
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 5372
8 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 5151
9 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 4401
10 1.1 Ogłoszenia o przetargach 4268
11 Aktualne rekrutacje 3983
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 3418
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 2961
14 Zamówienia publiczne 1964
15 Zamówienia publiczne 1725
16 1.2 Postępowania w toku 1719
17 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 1654
18 Dane kontaktowe 1647
19 Wyniki postępowań 1605
20 Rachunki Bankowe 1588
21 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1516
22 3.2 Postępowania w toku 1487
23 Statut 1445
24 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1412
25 Regulamin Organizacyjny 1360
26 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1324
27 Regulamin wynagradzania 1284
28 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 1270
29 Deklaracja dostępności 1265
30 Władze i funkcjonariusze publiczni 1261
31 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 1247
32 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 1227
33 Zarządzenia Dyrektora 1226
34 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1205
35 1. Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych" 1113
36 Dane rejestrowe 1112
37 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1094
38 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1093
39 Wykaz 1068
40 Regulamin służby przygotowawczej 1064
41 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1049
42 O Jednostce 1041
43 BIP ZDiK Wałbrzych 1007
44 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 998
45 Jak załatwić sprawę 994
46 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 991
47 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 985
48 2017.12.18 Ogłoszenie 2017/S 242-502024 Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) 966
49 2019.08.26 Ogłoszenie 589722-N-2019 Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki w Wałbrzychu" 965
50 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 946
 
liczba odwiedzin: 76854