☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 76796
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 22652
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 12557
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 12298
5 1.1 Zapytania ofertowe 10550
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6654
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 5361
8 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 5145
9 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 4388
10 1.1 Ogłoszenia o przetargach 4251
11 Aktualne rekrutacje 3973
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 3412
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 2958
14 Zamówienia publiczne 1955
15 Zamówienia publiczne 1723
16 1.2 Postępowania w toku 1718
17 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 1650
18 Dane kontaktowe 1640
19 Wyniki postępowań 1600
20 Rachunki Bankowe 1584
21 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1514
22 3.2 Postępowania w toku 1486
23 Statut 1440
24 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1411
25 Regulamin Organizacyjny 1353
26 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1323
27 Regulamin wynagradzania 1277
28 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 1264
29 Deklaracja dostępności 1263
30 Władze i funkcjonariusze publiczni 1258
31 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 1240
32 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 1220
33 Zarządzenia Dyrektora 1215
34 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1201
35 Dane rejestrowe 1111
36 1. Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych" 1109
37 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1085
38 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1084
39 Wykaz 1064
40 Regulamin służby przygotowawczej 1062
41 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1044
42 O Jednostce 1038
43 BIP ZDiK Wałbrzych 1006
44 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 992
45 Jak załatwić sprawę 992
46 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 987
47 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 977
48 2017.12.18 Ogłoszenie 2017/S 242-502024 Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) 962
49 2019.08.26 Ogłoszenie 589722-N-2019 Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki w Wałbrzychu" 961
50 2019.02.12 Ogłoszenie 513372-N-2019 Przebudowa ulicy Garbarskiej w Wałbrzychu 943
 
liczba odwiedzin: 76796